F-tec

Program do Analizy Ryzyka Danych Osobowych


Analiza Ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych

Przedstawiamy Państwu programy do analizy ryzyka danych osobowych, w dystrybucji są 3 programy ARDO EXPERT, ARDO STANDARD i ARDO SMALL. Szczegółowy opis oprogramowania znajduje się poniżej.

Program ARDO (EXPERT, STANDARD, SMALL) umożliwia przeprowadzenie analizy ryzyka ogólnie stosowaną i najpopularniejszą metodyką, w której ryzyko naruszenia bezpieczeństwa wylicza się jako kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (niepożądanego zdarzenia) oraz skutków działania zagrożenia na aktywa (konsekwencje wystąpienia niepożądanego zdarzenia). Program generuje macierz ryzyka, w której przedstawiono ryzyka naruszenia bezpieczeństwa aktywów w wyniku działania zagrożeń. Program zawiera biblioteki aktywów, zagrożeń, podatności, zabezpieczeń i umożliwia automatyzację pracy. Szczegółowe wytyczne dotyczące całościowego procesu zarządzania ryzykiem przedstawiono w normie ISO/IEC 27005 . W programie ARDO (EXPERT, STANDARD, SMALL) zastosowano metodykę jakościową. Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa wyliczane jest jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i skutków działania zagrożenia na aktywa (R=PxS).

 Cechy programów ARDO (EXPERT, STANDARD, SMALL):
 • generowanie macierzy ryzyka
 • raportowanie
 • automatyzacja pracy
 • biblioteki danych
 • zapisywanie stanu do pliku
Prezentacja wideo ARDO EXPERT:
Prezentacja wideo ARDO STANDARD:
Prezentacja wideo ARDO SMALL:
Instrukcje wideo ARDO EXPERT:
Prezentacja wideo ARDO EXPERT - przykład analizy ryzyka danych osobowych
Prezentacja wideo ARDO EXPERT - przykład analizy ryzyka danych osobowych - szczególne kategorie
 
Porównanie wersji programów ARDO (EXPERT, STANDARD, SMALL)
Porównanie wersji
ARDO EXPERTARDO STANDARDARDO SMALL
Biblioteka aktywówpełnapełnaczęściowa
Edycja biblioteki aktywówTAKTAKTAK
Dodawanie nowych aktywówTAKTAKNIE
Podział na aktywa podstawowe i wspierające (ISO)TAKNIENIE
Wartościowanie aktywów (ISO)TAKNIENIE
Zależności między aktywami (ISO)TAKNIENIE
Biblioteka zagrożeńpełnapełnaczęściowa
Edycja biblioteki zagrożeńTAKTAKNIE
Dodawanie nowych zagrożeńTAKTAKNIE
Biblioteka podatnościpełnapełnaczęściowa
Edycja biblioteki podatnościTAKTAKNIE
Dodawanie nowych podatnościTAKTAKNIE
Biblioteka zabezpieczeńpełnapełnaczęściowa
Edycja biblioteki zabezpieczeńTAKTAKTAK
Dodawanie nowych zabezpieczeńTAKTAKNIE
Konfiguracja raportówpełnapełnapełna
PrzeznaczenieWszystkie firmy i jednostki organizacyjne: duże, średnie, małe Wszystkie firmy i jednostki organizacyjne: duże, średnie, małe Małe firmy i jednostki organizacyjne, np. punkty usługowe
 
Cennik oprogramowania
Pakiet EXPERT
Analiza Ryzyka Danych Osobowych
ARDO EXPERT 2.0
ARDO STANDARD 2.0
ARDO SMALL 2.0
Licencja1 rok2 lata3 lata
Cena zł (brutto)700 zł800 zł900 zł

Przedłużenie licencji o 1 rok: 300 zł

Pakiet STANDARD
Analiza Ryzyka Danych Osobowych
ARDO STANDARD 2.0
Licencja1 rok2 lata3 lata
Cena zł (brutto)400 zł500 zł600 zł

Przedłużenie licencji o 1 rok: 200 zł

Pakiet SMALL
Analiza Ryzyka Danych Osobowych
ARDO SMALL 2.0
Licencja1 rok2 lata3 lata
Cena zł (brutto)150 zł200 zł250 zł

Podmioty, które posiadają licencję na program ARIN2.0 otrzymują rabat na zakup licencji programu ARDO EXPERT, STANDARD i SMALL. Rabat ustalany jest indywidualnie.

 
Pobierz oprogramowanie

Wersja demonstracyjna programu ANALIZA RYZYKA DANYCH OSOBOWYCH (ARDO EXPERT, STANDARD, SMALL)

System Windows:

Pobierz wersję DEMO ARDO EXPERT 2.0 (kliknij tutaj)  NOWOŚĆ !!!

Pobierz wersję DEMO ARDO STANDARD 2.0 (kliknij tutaj)  NOWOŚĆ !!!

Pobierz wersję DEMO ARDO SMALL 2.0 (kliknij tutaj)  NOWOŚĆ !!!

System macOS: proszę o kontakt przez formularz kontaktowy

 

Raport wygenerowany w ARDO (format WORD .doc)

Pobierz przykładowy raport ARDO EXPERT w DOC (kliknij tutaj)

Pobierz przykładowy raport ARDO STANDARD w DOC (kliknij tutaj)

Pobierz przykładowy raport ARDO SMALL w DOC (kliknij tutaj)

 

Raport wygenerowany w ARDO przerobiony na PDF (format Acrobat Reader .pdf)

Pobierz przykładowy raport ARDO EXPERT w PDF (kliknij tutaj)

Pobierz przykładowy raport ARDO STANDARD w PDF (kliknij tutaj)

Pobierz przykładowy raport ARDO SMALL w PDF (kliknij tutaj)

 

Program dostępny także w pakiecie z programem ARIN2.0

Przejdź do strony z pakietem oprogramowania (kliknij tutaj)

 

Galeria ARDO EXPERT
 
Galeria ARDO STANDARD
Dodatkowe informacje
Informacje o wersji programów ARDO
 • ARDO EXPERT – wersja 2.0.3
 • ARDO STANDARD – wersja 2.0.3
 • ARDO SMALL – wersja 2.0.3

Informacje o wersji można uzyskać w programie “Menu Górne->Pomoc->O programie”

Podmioty, które posiadają wcześniejszą wersję mogą pobrać wersję DEMO i zainstalować w celu aktualizacji oprogramowania.

Wersja dla systemu macOS

Program dystrybuowany jest również na komputery z systemem macOS.

W celu otrzymania wersji demonstracyjnej dla systemu macOS proszę o kontakt przez formularz kontaktowy.

Instalacja oprogramowania - pomoc
 • W celu instalacji oprogramowania należy pobrać ze strony wersję demonstracyjną (DEMO) programu.
 • Plik instalacyjny jest spakowany w formacie ZIP. 
 • Należy rozpakować wersję instalacyjną i zainstalować program.
 • Po zainstalowaniu oprogramowania można uruchomić program w wersji DEMO.
 • Po wprowadzeniu klucza licencyjnego wersja DEMO aktywuje się do wersji produkcyjnej.

Typowe problemy:

 • Przy próbie uruchomienia programu/wersji instalacyjnej (setup) w systemie Windows może pojawić się komunikat “Filtr SmartScreen usługi WindowsDefender uniemożliwił uruchomienie nierozpoznanej aplikacji …”.  Należy kliknąć “Więcej informacji” następnie “Uruchom mimo to”. Pojawi się okno z zapytaniem “Czy chcesz zezwolić tej aplikacji pochodzącej od nieznanego wydawcy na wprowadzanie zmian na tym urządzeniu?” na którym należy kliknąć “TAK”.
Szczegółowe cechy programów ARDO
 • Ogólnie stosowana i najpopularniejsza metodyka analizy ryzyka
 • Program pozwala na identyfikację: aktywów, zagrożeń, podatności, zabezpieczeń
 • Program pozwala wskazać, które zagrożenia działają na aktywa, jakie te aktywa posiadają podatności, oraz wdrożyć optymalne zabezpieczenia
 • W programie możemy określić wielkość ryzyk i dokonać oceny ryzyka
 • Generowanie gotowych raportów zawierających analizę ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji
 • Zapisywanie raportu w formacie DOC
 • Zapisywanie stanu analizy ryzyka do pliku w celu późniejszego wykorzystania tych danych do kolejnej analizy ryzyka
 • Gotowe biblioteki danych
 • Automatyzacja pracy
Wymagania dla programów ARDO

Program działa w środowisku Windows i używa biblioteki JAVA. W celu uruchomienia programu należy posiadać zainstalowaną bibliotekę JAVA wersja 8 (co najmniej 1.8.0_171).
W przypadku braku zainstalowanych na komputerze bibliotek JAVA można je pobrać z następujących stron internetowych:

-na stronie producenta JAVA

Opis programów ARDO

Program Analiza Ryzyka Danych Osobowych ARDO2.0 prowadzi użytkownika przez kolejne kroki procesu szacowania ryzyka.

Użytkownik ma do dyspozycji gotowe biblioteki dzięki którym proces analizy ryzyka jest prowadzony w większości automatycznie, a działania użytkownika ograniczone są do minimum.

Użytkownik w pierwszym kroku dokonuje wyboru aktywów, przy czym, może skorzystać z gotowych profili, np. wskazać typowe zasoby, które występują dla jego organizacji. Po wyborze profilu zasoby zostaną zaznaczone automatycznie. Użytkownik może je w dowolny sposób zmieniać.

Następnie należy wybrać zagrożenia oddziałujące na aktywa i przyporządkować je do odpowiednich aktywów. Proces ten może odbyć się automatycznie po wczytaniu gotowych rozwiązań z biblioteki. Do aktywów zostaną przyporządkowane typowe zagrożenia.

Następny krok to wybór podatności dla aktywów. Użytkownik może skorzystać z gotowych profil i bibliotek danych.

Kolejny krok to wybór poziomu ryzyka akceptowalnego, czyli wartości poniżej której ryzyka naruszenia bezpieczeństwa są akceptowalne.

Ostatni krok to wybór wdrożonych środków ochrony (zabezpieczeń). Do wyboru są środki ochrony fizyczne, techniczne, organizacyjne, proceduralne.

Program umożliwia generowanie raportu, który zawiera wszystkie wprowadzone i wyliczone na tej podstawie elementy.

Proces analizy ryzyka

Analiza ryzyka jest częścią procesu zarządzania ryzykiem, a konkretniej jest częścią szacowania ryzyka. Szacowanie ryzyka obejmuje analizę ryzyka i ocenę ryzyka. Analiza ryzyka jest węższym pojęciem, nie zawiera bowiem oceny ryzyka.

Szacowanie ryzyka składa się z:

 • analizy ryzyka;
 • oceny ryzyka, czyli określenia, które ryzyka są akceptowalne poprzez porównanie wyznaczonych poziomów ryzyk z tymi, które można zaakceptować.

Analiza ryzyka jest to proces:

 • identyfikacji ryzyka;
 • określenia wielkości ryzyk.

W procesie identyfikacji ryzyka określamy kolejno:

 • aktywa systemu teleinformatycznego, czyli informacje, osoby, usługi, oprogramowanie, dane i sprzęt, a także inne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo informacji
 • zagrożenia, czyli niepożądane zdarzenia, mogące mieć wpływ na informacje
 • podatności, czyli słabość zasobu lub zabezpieczenia systemu teleinformatycznego, która może zostać wykorzystana przez zagrożenie
 • zabezpieczenia, czyli środki o charakterze fizycznym, technicznym lub organi­zacyjnym
 • skutki, czyli wynik działania zagrożenia

W procesie określenia wielkości ryzyk wyznacza się poziomy zidentyfikowanych ryzyk. Program w intuicyjny sposób pozwala na łatwe i bezproblemowe przeprowadzenie szacowania ryzyka i wybór odpowiednich środków ochrony.