F-tec

O firmie

F-tec jest firmą doradczą, specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu bezpieczeństwa informacji, w szczególności bezpieczeństwa teleinformatycznego informacji niejawnych.

F-tec jest producentem specjalistycznego oprogramowania z zakresu bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz danych osobowych:

  • ARIN  – Analiza Ryzyka Informacji Niejawnych
  • AROD – Analiza Ryzyka Danych Osobowych
  • Analiza Zagrożeń

Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wymagane kwalifikacje, m.in.:

  • poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli “Ściśle tajne”
  • poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli NATO COSMIC TOP SECRET
  • poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli unii europejskiej TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
  • zaświadczenia stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone przez ABW
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych, NATO i UE w ABW dla pełnomocników ochrony

Zachęcamy do współpracy dzięki której mogą Państwo zoptymalizować koszty związane z ochroną informacji niejawnych i zapewnić skuteczne zabezpieczenie informacji.

 

F-tec jest właścicielem portalu internetowego o tematyce w zakresie ochrony informacji niejawnych: