F-tec

Dokumentacja SWB i PBE

Przygotujemy dla ciebie dokumentację bezpieczeństwa (SWB i PBE) systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne.

 • Profesjonalna dokumentacja SWB i PBE
 • Gwarantujemy 100% skuteczność
 • Tanio i solidnie
 • Czas przygotowania dokumentacji to tylko 1 miesiąc

Firma F-tec zajmuje się w sposób profesjonalny przygotowywaniem dokumentów SWB i PBE na potrzeby akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Posiadamy wieloletnią praktykę, w szczególności w zakresie akredytacji systemów teleinformatycznych. Zajmujemy się wszystkimi systemami teleinformatycznymi przetwarzającymi informacje niejawne: pojedyncze stanowiska komputerowe, sieci teleinformatyczne, wiele lokalizacji. Systemy przetwarzające informacje krajowe, międzynarodowe UE, NATO.

Każdy system teleinformatyczny, w którym przetwarzane są informacje niejawne musi posiadać dokumentację bezpieczeństwa, czyli dokumenty:

 • szczególne wymagania bezpieczeństwa
 • procedury bezpiecznej eksploatacji

w skrócie SWB i PBE.

Dokumentacja bezpieczeństwa (dokumenty SWB i PBE) stanowi element procesu akredytacji. Na podstawie dokumentacji bezpieczeństwa i audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego udziela się akredytacji. Bez dokumentów SWB i PBE nie ma możliwości uzyskania akredytacji bezpieczeństwa systemu TI. Dokumenty te podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez ABW albo SKW.

Opis dokumentu SWB

Dokument SWB, czyli szczególne wymagania bezpieczeństwa, jest systematycznym opisem sposobu zarządzania bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego. Prościej, SWB jest to dokument opisujący system teleinformatyczny, a także zastosowane środki ochrony.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie informacji niejawnych

Zawartość dokumentu SWB

Dokument SWB powinien zawierać:

 • klauzule tajności informacji niejawnych
 • grupy użytkowników i ich uprawnienia w systemie TI
 • tryb bezpieczeństwa pracy
 • przeznaczenie systemu TI
 • funkcjonalność systemu TI
 • wymagania eksploatacyjne odnoszące się do wymiany informacji
 • lokalizację systemu TI

Opis procesu zarządzania ryzykiem:

 • opis metodyki szacowania ryzyka
 • raport z procesu szacowania ryzyka
 • informacje o ryzyka szczątkowych
 • deklarację akceptacji ryzyk szczątkowych

Ponadto dokument SWB powinien zawierać:

 • opis zastosowanych zabezpieczeń
 • informacje o poświadczeniach bezpieczeństwa
 • informacje o innych formalnych uprawnieniach do dostępu do IN
 • opis bezpieczeństwa fizycznego
 • środki ochrony fizycznej
 • granice i lokalizacje stref ochronnych
 • informacje o zastosowanych urządzeniach i narzędziach kryptograficznych
 • opis procesu ciągłości działania
  • tworzenie kopii zapasowej
  • odzyskiwanie systemu
  • zasilanie awaryjne
  • alternatywne łącza i urządzenia
 • konfiguracja systemu TI
 • konserwacja systemu TI
 • przeglądy systemu TI
 • serwis systemu
 • środki ochrony przed incydentami bezpieczeństwa
 • zastosowany antywirus
 • wprowadzanie poprawek i uaktualnień w systemie TI
 • informacje o ochronie nośników
  • oznaczanie
  • dostęp
  • transport
  • obniżanie klauzuli tajności
  • niszczenie nośników
 • opis identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników
 • opis identyfikacji i uwierzytelnienia urządzeń
 • opis środków kontroli dostępu
 • informacje o audycie wewnętrznym
 • opis zarządzania ryzykiem
 • informacje o zmianach w systemie TI
  • aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa
  • warunki ponownej akredytacji
 • informacje o wycofaniu systemu z eksploatacji

Podstawa prawna: § 25 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

Opis dokumentu PBE

Dokument PBE, czyli procedury bezpiecznej eksploatacji, jest opisem sposobu i trybu postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym oraz zakresem odpowiedzialności użytkowników systemu teleinformatycznego i pracowników mających do niego dostęp. Mówiąc prościej PBE to zbiór procedur skierowanych do użytkowników, administratorów, inspektorów.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 Ustawy o ochronie informacji niejawnych

Zawartość dokumentu PBE

Dokument PBE powinien zawierać zbiór procedur odnoszących się do następujących zagadnień:

 • administrowanie systemem TI
 • administrowanie środkami ochrony
 • bezpieczeństwo urządzeń
 • bezpieczeństwo oprogramowania
 • zarządzanie konfiguracją sprzętową
 • zarządzanie konfiguracją programową
 • zasady serwisowania
 • zasady modernizowania
 • zasady wycofania elementów systemu
 • plany awaryjne
 • monitorowanie systemu TI
 • audyt systemu TI
 • zarządzanie nośnikami
 • zarządzanie materiałami kryptograficznymi
 • ochrona elektromagnetyczna
 • incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • szkolenia użytkowników
 • wprowadzanie i wyprowadzanie danych

Podstawa prawna: § 26 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

Jeżeli są państwo zainteresowani ofertą to proszę o kontakt pod numerem telefonu: 668-528-756

lub poprzez poniższy formularz: