F-tec

Dokumentacja SWB i PBE

Przygotujemy dla ciebie dokumentację bezpieczeństwa (SWB i PBE) systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne.

 • Profesjonalna dokumentacja SWB i PBE
 • Gwarantujemy 100% skuteczność
 • Tanio i solidnie
 • Czas przygotowania dokumentacji to tylko 1 miesiąc

Firma F-tec zajmuje się w sposób profesjonalny przygotowywaniem dokumentów SWB i PBE na potrzeby akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Posiadamy wieloletnią praktykę, w szczególności w zakresie akredytacji systemów teleinformatycznych. Zajmujemy się wszystkimi systemami teleinformatycznymi przetwarzającymi informacje niejawne: pojedyncze stanowiska komputerowe, sieci teleinformatyczne, wiele lokalizacji. Systemy przetwarzające informacje krajowe, międzynarodowe UE, NATO.

Każdy system teleinformatyczny, w którym przetwarzane są informacje niejawne musi posiadać dokumentację bezpieczeństwa, czyli dokumenty:

 • szczególne wymagania bezpieczeństwa
 • procedury bezpiecznej eksploatacji

w skrócie SWB i PBE.

Dokumentacja bezpieczeństwa (dokumenty SWB i PBE) stanowi element procesu akredytacji. Na podstawie dokumentacji bezpieczeństwa i audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego udziela się akredytacji. Bez dokumentów SWB i PBE nie ma możliwości uzyskania akredytacji bezpieczeństwa systemu TI.

Opis dokumentu SWB

Dokument SWB, czyli szczególne wymagania bezpieczeństwa, jest systematycznym opisem sposobu zarządzania bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego. Prościej, SWB jest to dokument opisujący system teleinformatyczny, a także zastosowane środki ochrony.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie informacji niejawnych

Zawartość dokumentu SWB

Dokument SWB powinien zawierać:

 • klauzule tajności informacji niejawnych
 • grupy użytkowników i ich uprawnienia w systemie TI
 • tryb bezpieczeństwa pracy
 • przeznaczenie systemu TI
 • funkcjonalność systemu TI
 • wymagania eksploatacyjne odnoszące się do wymiany informacji
 • lokalizację systemu TI

Opis procesu zarządzania ryzykiem:

 • opis metodyki szacowania ryzyka
 • raport z procesu szacowania ryzyka
 • informacje o ryzyka szczątkowych
 • deklarację akceptacji ryzyk szczątkowych

Ponadto dokument SWB powinien zawierać:

 • opis zastosowanych zabezpieczeń
 • informacje o poświadczeniach bezpieczeństwa
 • informacje o innych formalnych uprawnieniach do dostępu do IN
 • opis bezpieczeństwa fizycznego
 • środki ochrony fizycznej
 • granice i lokalizacje stref ochronnych
 • informacje o zastosowanych urządzeniach i narzędziach kryptograficznych
 • opis procesu ciągłości działania
  • tworzenie kopii zapasowej
  • odzyskiwanie systemu
  • zasilanie awaryjne
  • alternatywne łącza i urządzenia
 • konfiguracja systemu TI
 • konserwacja systemu TI
 • przeglądy systemu TI
 • serwis systemu
 • środki ochrony przed incydentami bezpieczeństwa
 • zastosowany antywirus
 • wprowadzanie poprawek i uaktualnień w systemie TI
 • informacje o ochronie nośników
  • oznaczanie
  • dostęp
  • transport
  • obniżanie klauzuli tajności
  • niszczenie nośników
 • opis identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników
 • opis identyfikacji i uwierzytelnienia urządzeń
 • opis środków kontroli dostępu
 • informacje o audycie wewnętrznym
 • opis zarządzania ryzykiem
 • informacje o zmianach w systemie TI
  • aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa
  • warunki ponownej akredytacji
 • informacje o wycofaniu systemu z eksploatacji

Podstawa prawna: § 25 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

Opis dokumentu PBE

Dokument PBE, czyli procedury bezpiecznej eksploatacji, jest opisem sposobu i trybu postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym oraz zakresem odpowiedzialności użytkowników systemu teleinformatycznego i pracowników mających do niego dostęp. Mówiąc prościej PBE to zbiór procedur skierowanych do użytkowników, administratorów, inspektorów.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 Ustawy o ochronie informacji niejawnych

Zawartość dokumentu PBE

Dokument PBE powinien zawierać zbiór procedur odnoszących się do następujących zagadnień:

 • administrowanie systemem TI
 • administrowanie środkami ochrony
 • bezpieczeństwo urządzeń
 • bezpieczeństwo oprogramowania
 • zarządzanie konfiguracją sprzętową
 • zarządzanie konfiguracją programową
 • zasady serwisowania
 • zasady modernizowania
 • zasady wycofania elementów systemu
 • plany awaryjne
 • monitorowanie systemu TI
 • audyt systemu TI
 • zarządzanie nośnikami
 • zarządzanie materiałami kryptograficznymi
 • ochrona elektromagnetyczna
 • incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • szkolenia użytkowników
 • wprowadzanie i wyprowadzanie danych

Podstawa prawna: § 26 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

Jeżeli są państwo zainteresowani ofertą to proszę o kontakt pod numerem telefonu: 668-528-756

lub poprzez poniższy formularz: