F-tec

Program do Analizy Zagrożeń

Program do analizy zagrożeń dla informacji niejawnych. Program powstał w celu przeprowadzenia analizy zagrożeń na którą składa się określenie poziomu zagrożeń oraz wybór środków bezpieczeństwa. Konieczność przeprowadzenia analizy zagrożeń wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie jednostki organizacyjne mają obowiązek określenia poziomu zagrożeń, o którym mowa w §3.6 rozporządzenia.

Cechy programu

 • metodyka zgodna z rozporządzeniem
 • wyznaczenie poziomu zagrożeń
 • dobór środków bezpieczeństwa fizycznego
 • raportowanie
 • automatyzacja pracy
 • biblioteki danych
 • zapisywanie stanu do pliku
 • sprawdzanie poprawności danych

Prezentacja wideo programu:

Cennik oprogramowania

Analiza Zagrożeń 1.5
Licencjabezterminowa
Cena zł (brutto)829 zł

Wypróbuj wersję demonstracyjną programu Analiza Zagrożeń 1.5

Program dostępny także w pakiecie z programem Analiza Ryzyka 2.0

Galeria

Nowa wersja 1.5

2021.05.28 – opublikowano nową wersję oprogramowania Analiza Zagrożeń 1.5

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji 1.4:
– dostosowano do aktualnych wymagań prawnych
– zmodyfikowano raport
– poprawiono mniejsze błędy

Szczegółowe cechy programu
 • Metodyka zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
 • Program pozwala na przeprowadzenie procesu wyznaczania poziomu zagrożeń, który jest podstawą do przeprowadzenia procesu doboru środków bezpieczeństwa fizycznego
 • Generowanie gotowych raportów zawierających opis i sposób wyznaczenia poziomu zagrożeń oraz opis i sposób doboru środków bezpieczeństwa fizycznego
 • Zapisywanie raportu w formacie doc
 • Zapisywanie stanu analizy zagrożeń do pliku w celu późniejszego wykorzystania tych danych do kolejnej analizy zagrożeń
 • Gotowe biblioteki danych
 • Automatyzacja pracy
 • Program zawiera moduł sprawdzenia poprawności danych, dzięki któremu nie zostaną naruszone wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych
Wymagania

Program działa w środowisku Windows i używa biblioteki JAVA. W celu uruchomienia programu należy posiadać zainstalowaną bibliotekę JAVA wersja co najmniej 6 update 37.
W przypadku braku zainstalowanych na komputerze bibliotek JAVA można je pobrać z następujących stron internetowych:

-Biblioteka JAVA dla systemu 32 bitowego dostępna jest na stronie projektu lub na stronie producenta JAVA
-Biblioteka JAVA dla systemu 64 bitowego dostępna jest na stronie projektu lub na stronie producenta JAVA

Opis

Program w intuicyjny sposób pozwala na łatwe i bezproblemowe wyliczenie poziomu zagrożeń, a następnie na podstawie wyliczonego poziomu oraz wprowadzonej klauzuli informacji niejawnych umożliwia wybór właściwych środków bezpieczeństwa fizycznego.

Poziom zagrożeń określa się przed rozpoczęciem przetwarzania informacji niejawnych, a także po każdej zmianie czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych.

Poziom zagrożeń określa się dla pomieszczenia lub obszaru, w którym są przetwarzane informacje niejawne.

Metodyka doboru środków bezpieczeństwa w programie Analiza Zagrożeń jest zgodna z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.